Klicka här för att komma till Parkinsonskolan

Behandling

Det finns idag ingen behandling som botar Parkinsons sjukdom men med effektiva mediciner kan besvären lindras. I början av sjukdomen är det främst rörelsestörningarna som behandlas men även andra besvär och symtom kan medicineras. Efter en tid kan läkemedlen verka under allt kortare tid och symtomen kommer tillbaka mellan doseringarna. Detta brukar man kalla för dosglapp. Läkaren kan då justera medicineringen.

Om läkemedelsbehandlingen blir svårstyrd kan det bli aktuellt med pump- eller elektrodbehandling.

Fysisk aktivitet är viktigt för att behålla rörelseförmågan så bra som möjligt. En sjukgymnast kan hjälpa till att hitta den bästa träningen för att hålla besvären i schack och som passar för varje individ. Kosten kan ha betydelse för att undvika förstoppning och olika hjälpmedel kan vara bra för att klara vardagen så besvärsfritt som möjligt.

 

Behandling

Farmakologisk behandling (Läkemedel)

Parkinsons sjukdom beror på att det blir färre celler i hjärnan som innehåller signalsubstansen dopamin. Det uppstår då brist på dopamin i hjärnan. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom hjälper till att

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Levodopa

Levodopa är den vanligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom och ett effektivt läkemedel för att lindra symtomen. Levodopa kallas även för L-dopa och ges under alla olika stadier av sjukdomen. För

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Agonister

Agonister är läkemedel som härmar dopamin och de kallas därför också ibland för dopaminhärmare. Syftet är alltså att läkemedlet ska ge samma effekt på hjärnans nervceller som dopamin. Det finns

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Duodopa

Levodopa är den vanligaste och effektivaste behandlingen av Parkinsons sjukdom. Efter några år kan effekten med levodopa i form av tabletter eller kapslar avta, trots högre och tätare doser. Symtomen i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Komplementär / alternativ behandling

Förutom läkemedel och kirurgi finns det även andra behandlingar som kan förbättra välbefinnandet hos en person med Parkinsons sjukdom. Man brukar tala om komplementära och alternativa behandlingar. En komplementär behandling

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Pumpbehandling

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska. Trots olika tablettbehandlingar kan det bli svårt att hålla symtomen i schack. För dessa patientgrupper finns det andra

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurokirurgi – DBS

Med små elektriska impulser kan man stimulera hjärnans nervceller. Metoden kallas DBS – Deep Brain Stimulation eller permanent elektrostimulering. Små elektroder, dvs tunna metalltrådar som är drygt en millimeter tjocka,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Apomorfin

Apomorfin är en form av dopaminagonist dvs ett läkemedel som härmar dopamin. Läkemedlet ger alltså liknande effekter på hjärncellernas receptorer (kontaktytor för signalöverföring) som dopamin.  Apomorfin är INTE samma sak

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

NMDA-hämmare

Vid behandling av Parkinsons sjukdom kan läkemedlen i sig, till exempel levodopa, efter en tid ge upphov till rörelsestörningar i form av överrörlighet. För att lindra dessa ofrivilliga rörelser kan

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Antikolinergika

För vissa personer med Parkinsons sjukdom räcker inte de vanliga läkemedlen till för att hålla symtomen i schack på ett bra sätt. Om man har svåra problem med skakningar, darrningar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Neurokirurgi

Efter några år kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska. Symtomen blir tydligare trots att olika läkemedel används. Då kan det

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 
 

Bacon ipsum dolor sit amet pancetta turducken pork salami spare ribs cow ham hock tenderloin. Turkey ground round turducken doner sirloin t-bone. T-bone ham sausage boudin bresaola. Pork cow spare ribs sirloin shoulder swine jerky filet mignon prosciutto leberkas.